IJsvereniging IJsbaan Middelstum is opgericht in 1929. Het eerste bestuur werd gevord door de heren J.E. Rooda (voorzitter), W. Sietsema (secretaris) en W. Miedema (penningmeester). De vereniging bestond uit aandeelhouders. Dit duurde tot 1991. De vereniging ging toen over in een ledenvereniging. De ijsbaan en het ijsbaangebouw, zoals deze er nu zijn, zijn tot stand gekomen in 1966. Daarvoor was de ijsbaan gelegen op de locatie waar nu het Hippolytushoes staat. De vereniging bestaat uit 400 leden, waarvan een dertigtal in trainingsgroepen actief zijn op kunstijsbaan "Kardinge" te Groningen.

Voor het ontstaan van de IJsvereniging IJsbaan Middelstum moeten we terug naar 9 februari 1929 toen in het voormalige koffiehuis van Lacum aan de Burchtstraat de oprichtingsvergadering plaats vond. Er werd natuurlijk het liefst op het Boterdiep geschaatst, maar om ook tijdens minder strenge winters te kunnen schaatsen was men van mening dat er in Middelstum een ijsbaan aangelegd moest worden. Zo ontstond achter het koffiehuis (later bekend als café Pik) een ijsbaan.

Voor de voormalige ijsbaan aan de Burchtstraat was het moeilijk aan water te komen omdat het van verre moest komen. Bovendien waren er veel mollen die in de dijk rondom de baan gaten maakten. Het toenmalige bestuur trachtte deze gaten te dichten door er stukken dakleer voor te leggen.

Op deze ijsbaan werden regelmatig kortebaanwedstrijden gehouden. Een naam die veel op de uitslagenlijsten voorkwam, de schaatsprijzen waren in die van de Middelstummer Piet Berghuis. In de strenge winter van 1963 was er zelfs een auto-rijderij op de baan. Vele (oudere) Middelstummers hebben mooie momenten meegemaakt op de ijsbaan aan de Burchtstraat.

In 1966 verhuisde IJsvereniging IJsbaan Middelstum van de oostkant van het dorp naar de westkant waar men de mooi gelegen huidige ijsbaan aan de Korenlaan betrok. De bouw van een gebouw dat tevens dienst deed als kantine, maakte de ijsbaan compleet.

Tegenwoordig mag met recht worden gesproken van een actieve vereniging. Zo heeft ede vereniging een trainingsgroep die 's winters wekelijks traint op de kunstijsbaan van Kardinge te Groningen. Sinds 2002 organiseert de vereniging de Hippolytusrun. Deze hardloopwedstrijd maakt deel uit van het Ommelander Loopcircuit. Tijdens festiviteiten of braderieën in Middelstum is de vereniging regelmatig present.

Het huidige bestuur is een groep jonge enthousiaste mensen. Onder hen actieve schaatsers en dat komt de vereniging zeer zeker ten goede.

De ijsvereniging huurt het ijsbaanterrein van de gemeente voor de periode november t/m februari of langer bij ijs. Bij winters wordt er veel gebruik gemaakt van de ijsbaan aan de Korenlaan. Eigenlijk zijn alle Middelstummers die sport-minded zijn lid van de vereniging. De vereniging is dan ook de grootste van Middelstum. De binnenkomende gelden worden gelijk weer ingezet voor activiteiten en daarmee wordt de band met de Middelstummer bevolking warm gehouden.

In 2004 vierde de vereniging op grootse wijze haar 75-jarig bestaan. In de caravanstalling op Boerdam werd het theaterstuk "Oost-West, 't scheuvelt best" gespeeld, waarbij alle belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de vereniging op humoristische wijze werden belicht. De ongeveer 500 bezoekers genoten met volle teugen van hetgeen ten tonele werd gebracht.

 

© 2024 www.ijsbaanmiddelstum.nl
Joomla Templates by Joomzilla.com